SlideIMG1 SlideIMG2 SlideIMG3

Odborná zkušenost v elektrické zabezpečovací signalizace

Naším cílem je kompletní zabezpečení vaší rezidence

Zákazníci jsou s našimi službami nadprůměrně spokojeni

Certifikace výrobků

Naše společnost spolupracuje s akreditovaným certifikačním orgánem č. 3025 společnosti TREZOR TEST s r.o., jehož činností je certifikace poplachových systémů a mechanických zábranných systémů.

<strong>Certifikace výrobku</strong> je prostředkem poskytujícím nezávislé ubezpečení třetí stranou, že výrobek vyhovuje specifikovaným normám a jiným normativním dokumentům. Certifikované výrobky jsou plně způsobilé plnit požadovanou funkci jako užitečnou a smysluplnou službu. Bez průkazu kvality není výrobek plnohodnotný. Certifikace je hlavní zbraní ekonomické soutěže a základní podmínkou obchodní úspěšnosti výrobku.

Více informací naleznete na www.trezortest.cz, kde je rovněž přihláška k certifikaci a seznam certifikovaných výrobků PS-EZS.

certificate