SlideIMG1 SlideIMG2 SlideIMG3

Odborná zkušenost v oblasti testování poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů (PZTS)

Naším cílem je ověření kvality poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů (PZTS)

Zákazníci jsou s našimi službami spokojeni a uplatňují výsledky našich zkoušek v ČR i EU

Kdo jsme?

Společnost TESTALARM Praha spol. s r.o. je soukromá firma založená předními českými odborníky, která poskytuje komplexní služby v oblasti poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů (PZTS). Vznikla po ukončení zkušebních činností Policie ČR v dubnu 1996, kdy zřídila zkušebnu poplachových systémů a převzala tyto činnosti od PČR a podstatně rozšířila další sortiment zkoušek.

Naše zkušební laboratoř (AZL 1172) je akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (www.cai.cz) dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Acreditation CZ
Osvědčení o akreditaci

Naše akreditace prokazuje, že zkušební laboratoř je odborně způsobilá objektivně a nezávisle vykonávat zkoušky v předmětu akreditace.

Společnost TESTALARM Praha spol. s r.o. je členem Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm (AGA) a také spolupracuje s NÁRODNÍM BEZPEČNOSTNÍM ÚŘADEM ČESKÉ REPUBLIKY ohledně použití norem k ověření způsobilosti technických prostředků určených pro ochranu utajovaných informací.

Naše společnost se podílí na tvorbě norem, je členy TNK 47 a 124 při Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).

Služby

ContentIMG1

Rozsah našich služeb

Naše zkušební laboratoř je personálně i technicky způsobilá objektivně a nezávisle provádět akreditované zkoušky na těchto zařízení poplachových systémů

  • Ústředny PZTS včetně rozšiřovacích modulů, klávesnic a klíčenek
  • Detektory infrapasivní, mikrovlnné, duální, směrové, otevření, otřesové, rozbití skla, kovů
  • Laserové detektory, komunikační systémy budov
  • Systémy kontroly vstupu, kódové a propouštěcí zámky, zámky s vysokou bezpečností
  • Videosystémy integrované do poplachových systémů
  • Poplachové přenosové systémy - komunikátory, bezdrátové systémy
  • Akustická a optická signalizační zařízení, tísňové hlásiče
  • Napájecí zdroje
  • Klimatické zkoušky
  • EMC zkoušky

Naše společnost může nabídnout i perfektně vybavenou zkušební laboratoř. O činnosti zkušební laboratoře si přečtěte
Více zde

Dále naše společnost spolupracuje i s akreditovaným certifikačním orgánem. S jakým? Čtěte
Více zde

Zkoušky

Zkoušky jsou prováděny podle zkušebních metod a pracovních postupů stanovených v příslušných technických normách, jejichž použití bylo schváleno národním akreditačním orgánem ČIA, o.p.s.

Zkouškami je ověřována spolehlivá funkčnost zařízení poplachových systémů v rozsahu náročných provozních podmínek, dodržování úrovně parametrů udávaných výrobcem a odolnost zařízení proti rušivým vlivům, které se mohou vyskytovat a způsobit nespolehlivou funkčnost celého poplachového systému.

V rámci akreditace je zkušební laboratoř způsobilá provádět zkoušky dle rozsahu uvedeného v příloze o osvědčení:

Funkční zkoušky zařízení PZTS (dříve EZS)

Zkoušky vymezení citlivosti detektorů

Zkoušky funkce v rozsahu napájecího napětí

Zkoušky klimatické odolnosti

Zkoušky napájecích zdrojů

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Podrobný seznam zkoušek naleznete
Zde