SlideIMG1 SlideIMG2 SlideIMG3

Odborná zkušenost v oblasti testování poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů (PZTS)

Naším cílem je ověření kvality poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů (PZTS)

Zákazníci jsou s našimi službami spokojeni a uplatňují výsledky našich zkoušek v ČR i EU

Činnost Zkušební Laboratoře

Činnost zkušební laboratoře je zaměřena na dvě oblasti

  • činnost akreditovaná AZL č. 1172 – provádění laboratorních technických zkoušek na komponentech a systémech PZTS zkušebními metodami a postupy podle příslušných evropských norem viz seznam zkoušek, jejichž použití bylo schváleno ČIA, o.p.s. Výstupním dokumentem je protokol o zkouškách, který obsahuje popis průběhu zkoušek, použitá měřící nebo zkušební zařízení a výsledky zkoušek včetně naměřených hodnot. Protokol o zkoušce obdrží každý zadavatel.
  • činnost neakreditovaná – hodnocení zařízení PZTS z hlediska vhodnosti jeho používání v objektu s různým stupněm rizika napadení a tedy s různým stupněm požadavků a zabezpečení. Tato činnost je zkušební laboratoří prováděna na základě živnostenského oprávnění. Základním měřítkem pro klasifikaci techniky je skloubení požadavků uživatele s požadavky obsaženými v jednotlivých produktových normách.

Vlastní proces hodnocení zařízení PZTS spočívá v posouzení jejich technických parametrů, ověřených technickými zkouškami. Parametry jednotlivých zařízení jsou porovnávány s požadavky příslušných ČSN EN a CLC/TS s ohledem na uvedený stupeň zabezpečení. Výstupním dokumentem je Osvědčení, obsahující mj. definici stupně zabezpečení – kategorie rizikovosti objektů dle požadavků uvedených v ČSN EN 50131-1 ed.2.