SlideIMG1 SlideIMG2 SlideIMG3

Odborná zkušenost v elektrické zabezpečovací signalizace

Naším cílem je kompletní zabezpečení vaší rezidence

Zákazníci jsou s našimi službami nadprůměrně spokojeni

Činnost Zkušební Laboratoře

Činnost zkušební laboratoře je zaměřena na dvě oblasti

  • činnost akreditovaná AZL č. 1172 – provádění laboratorních technických zkoušek na komponentech a systémech EZS zkušebními metodami a postupy podle příslušných evropských norem viz seznam zkoušek, jejichž použití bylo schváleno ČIA, o.p.s. Výstupním dokumentem je protokol o zkouškách, který obsahuje popis průběhu zkoušek, použitá měřící nebo zkušební zařízení a výsledky zkoušek včetně naměřených hodnot. Protokol o zkoušce obdrží každý zadavatel.
  • činnost neakreditovaná – hodnocení zařízení EZS z hlediska vhodnosti jeho používání v objektu s různým stupněm rizika napadení a tedy s různým stupněm požadavků a zabezpečení. Tato činnost je zkušební laboratoří prováděna na základě živnostenského oprávnění. Základním měřítkem pro klasifikaci techniky jsou požadavky, dále pak požadavky obsažené v jednotlivých produktových normách např. pro systémy kontroly vstupů ČSN EN 50133-1, napájecí zdroje ČSN EN 50131-6, videosystémy EZS ČSN EN 50136 a další. Nově je rovněž postupováno dle technických specifikací vydaných CENELEC TC 79 jako např. CLC/TS 50131-3, CLC/TS 50131-2-6, CLC/TS 50131-2-2 a dalších.

Vlastní proces hodnocení zařízení EZS spočívá v posouzení jejich technických parametrů, ověřených technickými zkouškami. Parametry jednotlivých zařízení jsou porovnávány s požadavky příslušných ČSN EN a CLC/TS s ohledem na uvedený stupeň zabezpečení. Výstupním dokumentem je Osvědčení, obsahující mj. definici stupně zabezpečení – kategorie rizikovosti objektů dle požadavků uvedených v ČSN EN 50131-1. Seznam klasifikovaných zařízení EZS je pravidelně publikován v Katalogu zařízení pro ochranu majetku a osob, který pololetně vydává AMBO sdružení.