SlideIMG1 SlideIMG2 SlideIMG3

Professional experience in electrical security alarms

Let us provide your residence with complete expertise

Customers are above average satisfied with our services


Exams

Pořadové číslo Přesný název zkušebního postupu/metody Identifikace zkušebního postupu/metody Předmět zkoušky
1. Zkouška ústředen I&HAS ČSN EN 50131-1 ed. 2
ČSN EN 50131-3
ČSN CLC/TS 50131-12
ČSN CLC/TS 50131-9
I&HAS - CIE
2* Zkouška detektorů infrapasivních, mikrovlnných a kombinovaných ČSN EN 50131-2-2 ed.2, kap. 6
ČSN EN 50131-2-2, kap. 6
ČSN EN 50131-2-3, kap. 6
ČSN EN 50131-2-4, kap. 6
ČSN EN 50131-2-5, kap. 6
ČSN EN 50131-1 ed. 2
I&HAS - detektory
3 Zkouška detektorů otevření a stavu otevření ČSN EN 50131-2-6, kap. 6
ČSN EN 50131-1 ed. 2
ČSN CLC/TS 50131-2-10
I&HAS - detektory
4 Zkouška detektorů rozbití skla ČSN EN 50131-1 ed. 2
ČSN EN 50131-2-7-1
ČSN EN 50131-2-7-2
ČSN EN 50131-2-7-3
I&HAS - detektory
5* Zkouška detektorů otřesových (vibračních) ČSN EN 50131-2-8, kap. 6
ČSN CLC/TS 50131-2-8:2013, kap. 6
I&HAS - detektory
6* Zkouška detektorů směrových (AIBD, MW) ČSN CLC/TS 50131-2-9
ČSN EN 50131-1, Změna Z1:2000, část NJ
I&HAS - detektory
7* Zkouška výstražných zařízení a optické signalizace ČSN EN 50131-1 ed. 2
ČSN EN 50131-4 ed.2, kap 6
ČSN EN 50131-4, kap 6
I&HAS - WD
8 Zkouška bezdrátových zabezpečovacích systémů, poplachových přenosových systémů a poplachových přijímacích center ČSN EN 50131-5-3 ed.2
ČSN EN 50131-5-3
ČSN EN 50136-1
ČSN EN 50136-2
ČSN EN 50136-3
ČSN EN 50131-10, kap. 10
ČSN CLC/TS 50131-12
ANSI/SIA DC-09-2007
ČSN EN 50131-1, Změna Z1, část NR, NP
I&HAS - ARC, ATS
9 Zkouška systémů kontroly vstupů a propouštěcích zámků ČSN EN 60839-11-1, kap. 8 I&HAS - EACS
10 Zkouška videosystémů integrovaných do systémů PZTS ČSN EN 50132-7 ed. 2
ČSN EN 62676-4
ČSN EN 50132-2-1:1999
ČSN EN 50132-4-1:2002
I&HAS – CCTV
11 Zkouška systémů přivolání pomoci a instalačních prostředků (rozvodné krabice, kryty apod.) ČSN EN 50134-2 ed. 2
ČSN EN 50134-2
ČSN CLC/TS 50131-11
ČSN EN 50134-1
ČSN EN 50134-3 ed. 2
ČSN EN 50134-5
ČSN EN 50131-1, Změna Z1:2000, část NK
I&HAS - hlásiče, rozvody
12 Základní funkční zkouška zámků s vysokou bezpečností ČSN EN 1300
ČSN EN 14846
ČSN EN 15684 čl. 5.4.2, 5.7.3, 5.7.4, 5.7.5, 5.10.8, 5.10.9
ČSN EN 16864 čl.5.4.2, 5.7.3, 5.7.4, 5.7.5, 5.11.13, 5.11.14
ZVB
13* Zkouška detektoru narušení - ALDDR ČSN CLC/TS 50131-2-11 I&HAS - detektory
14 Zkouška napájecího zdroje ČSN EN 50131-6 ed.3
ČSN EN 50131-6 ed.2
I&HAS - PS
15* Zkouška komunikačních systémů budov ČSN EN 62820-1-1 I&HAS - komunikační systémy budov
16 Zkouška zabezpečení proti sabotáži ČSN EN 50131-1 ed. 2, kap. 8, čl. 8.7 I&HAS - všechny části
17 Zkouška detektoru kovu NIJ STANDARD-0602.01, kap. 3, 4 a 5
NIJ STANDARD-0601.02, kap. 3, 4 a 5
Detektory kovů
18 Zkouška suchým teplem (provozní, odolnostní) ČSN EN 50130-5 ed. 2, kap. 8 a 9
ČSN EN 60068-2-2
I&HAS - všechny části
19 Zkouška chladem (provozní) ČSN EN 50130-5 ed. 2, kap. 10
ČSN EN 60068-2-1 ed. 2
I&HAS - všechny části
20 Zkouška odolnosti proti změnám teploty (provozní) ČSN EN 50130-5 ed. 2, kap. 11
ČSN EN 60068-2-14 ed. 2
I&HAS - všechny části
21 Zkouška vlhkým teplem, konstantní (provozní) ČSN EN 50130-5 ed. 2, kap. 12
ČSN EN 60068-2-78 ed. 2
I&HAS - všechny části
22 Zkouška vlhkým teplem, konstantní (odolnostní) ČSN EN 50130-5 ed. 2, kap. 13
ČSN EN 60068-2-78 ed. 2
I&HAS - všechny části
23 Zkouška vlhkým teplem, cyklické (provozní) ČSN EN 50130-5 ed. 2, kap. 14
ČSN EN 60068-2-30 ed. 2
I&HAS - všechny části
24 Zkouška vlhkým teplem, cyklické (odolnostní) ČSN EN 50130-5 ed. 2, kap. 15
ČSN EN 60068-2-30 ed. 2
I&HAS - všechny části
25 Zkouška volným pádem (provozní) ČSN EN 50130-5 ed. 2, kap. 21
ČSN EN 60068-2-31
I&HAS - všechny části
26 Zkouška úderem (provozní) ČSN EN 50130-5 ed. 2, kap. 20
ČSN EN 60068-2-75 ed. 2
I&HAS - všechny části
27 Zkouška odolnosti proti krátkodobým poklesům a výpadkům síťového napájecího napětí ČSN EN 50130-4 ed. 2, kap. 8
ČSN EN 61000-4-11 ed. 2
I&HAS - všechny části
28 Zkouška odolnosti proti elektrostatickým výbojům ČSN EN 50130-4 ed. 2, kap. 9
ČSN EN 61000-4-2 ed. 2
I&HAS - všechny části
29 Zkouška odolnosti proti rychlým přechodovým dějům ČSN EN 50130-4 ed. 2, kap. 12
ČSN EN 61000-4-4 ed. 3
I&HAS - všechny části
30 Zkouška funkce při změnách síťového napájecího napětí ČSN EN 50130-4 ed. 2, kap. 7 I&HAS - všechny části
31 Zkouška odolnosti proti rázovým impulsům ČSN EN 50130-4 ed. 2, kap. 13
ČSN EN 61000-4-5 ed.3
I&HAS - všechny části
32 Měření rušivého napětí na síťových a telekomunikačních vstupech/výstupech ČSN EN 55032 ed. 2, kap. 6
ČSN EN 61000-6-3 ed. 2
I&HAS - všechny části
33* Měření rušivého pole ČSN EN 55032 ed. 2, kap. 6
ČSN EN 61000-6-3 ed. 2
I&HAS - všechny části
34 Zkouška rušení indukované vysokofrekvenčními elektromagnetickými poli ČSN EN 50130-4 ed.2, kap. 11
ČSN EN 61000-4-6 ed.4
I&HAS - všechny části
35* Zkouška vnějšího perimetru zabezpečovacích systémů ČSN CLC/TS 50661-1 I&HAS – perimetrické systémy
36-42 neobsazeno
43 Kontrola značení výrobku a průvodní dokumentace ČSN EN 50131-1 ed. 2
kap. 14 a 15
I&HAS - všechny části

PZTS - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy
I&HAS - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (Intrusion and Hold-up Alarm Systems) - Napájecí zdroj (Power Supply)
PS - Napájecí zdroj (Power Supply)
WD - Výstražná zařízení (Warning Device)
ZVB - Zámek s vysokou bezpečností (High Security Lock (HSL)
NIJ - Národní institute spravedlnosti (National Institute of Justice)
EACS - Elektronické systémy kontroly vstupu (Electronic access control systems)
ANSI/SIA DC - Předpis Asociace bezpečnostního průmyslu USA (SIA) pro komunikaci po datových sítích - Události přenášené Internet protokolem
AIBD - Aktivní detektor s infračervenými paprsky (Active infrared beam detector)
ALDDR - Aktivní laserový detektor citlivý na difuzní odraz (Active Laser Detector Responsive to Diffuse Reflection)

* in case the laboratory is able to perform tests outside its permanent premises, these tests are marked with an asterisk next to the serial number

Here is a copy of the Certificate Attachment. Click on you can download a copy.