SlideIMG1 SlideIMG2 SlideIMG3

Odborná zkušenost v elektrické zabezpečovací signalizace

Naším cílem je kompletní zabezpečení vaší rezidence

Zákazníci jsou s našimi službami nadprůměrně spokojeni


Zkoušky

Pořadové číslo Přesný název zkušebního postupu/metody Identifikace zkušebního postupu/metody Předmět zkoušky
1. Zkouška ústředen I&HAS ČSN EN 50131-1 ed. 2
ČSN EN 50131-3
ČSN CLC/TS 50131-12
ČSN CLC/TS 50131-9
I&HAS - CIE
2* Zkouška detektorů infrapasivních, mikrovlnných a kombinovaných ČSN EN 50131-2-2 ed.2, kap. 6
ČSN EN 50131-2-2, kap. 6
ČSN EN 50131-2-3, kap. 6
ČSN EN 50131-2-4, kap. 6
ČSN EN 50131-2-5, kap. 6
ČSN EN 50131-1 ed. 2
I&HAS - detektory
3 Zkouška detektorů otevření a stavu otevření ČSN EN 50131-2-6, kap. 6
ČSN EN 50131-1 ed. 2
ČSN CLC/TS 50131-2-10
I&HAS - detektory
4 Zkouška detektorů rozbití skla ČSN EN 50131-1 ed. 2
ČSN EN 50131-2-7-1
ČSN EN 50131-2-7-2
ČSN EN 50131-2-7-3
I&HAS - detektory
5* Zkouška detektorů otřesových (vibračních) ČSN EN 50131-2-8, kap. 6
ČSN CLC/TS 50131-2-8:2013, kap. 6
I&HAS - detektory
6* Zkouška detektorů směrových (AIBD, MW) ČSN CLC/TS 50131-2-9
ČSN EN 50131-1, Změna Z1:2000, část NJ
I&HAS - detektory
7* Zkouška výstražných zařízení a optické signalizace ČSN EN 50131-1 ed. 2
ČSN EN 50131-4 ed.2, kap 6
ČSN EN 50131-4, kap 6
I&HAS - WD
8 Zkouška bezdrátových zabezpečovacích systémů, poplachových přenosových systémů a poplachových přijímacích center ČSN EN 50131-5-3 ed.2
ČSN EN 50131-5-3
ČSN EN 50136-1
ČSN EN 50136-2
ČSN EN 50136-3
ČSN EN 50131-10, kap. 10
ČSN CLC/TS 50131-12
ANSI/SIA DC-09-2007
ČSN EN 50131-1, Změna Z1, část NR, NP
I&HAS - ARC, ATS
9 Zkouška systémů kontroly vstupů a propouštěcích zámků ČSN EN 60839-11-1, kap. 8 I&HAS - EACS
10 Zkouška videosystémů integrovaných do systémů PZTS ČSN EN 50132-7 ed. 2
ČSN EN 62676-4
ČSN EN 50132-2-1:1999
ČSN EN 50132-4-1:2002
I&HAS – CCTV
11 Zkouška systémů přivolání pomoci a instalačních prostředků (rozvodné krabice, kryty apod.) ČSN EN 50134-2 ed. 2
ČSN EN 50134-2
ČSN CLC/TS 50131-11
ČSN EN 50134-1
ČSN EN 50134-3 ed. 2
ČSN EN 50134-5
ČSN EN 50131-1, Změna Z1:2000, část NK
I&HAS - hlásiče, rozvody
12 Základní funkční zkouška zámků s vysokou bezpečností ČSN EN 1300
ČSN EN 14846
ČSN EN 15684 čl. 5.4.2, 5.7.3, 5.7.4, 5.7.5, 5.10.8, 5.10.9
ČSN EN 16864 čl.5.4.2, 5.7.3, 5.7.4, 5.7.5, 5.11.13, 5.11.14
ZVB
13* Zkouška detektoru narušení - ALDDR ČSN CLC/TS 50131-2-11 I&HAS - detektory
14 Zkouška napájecího zdroje ČSN EN 50131-6 ed.3
ČSN EN 50131-6 ed.2
I&HAS - PS
15* Zkouška komunikačních systémů budov ČSN EN 62820-1-1 I&HAS - komunikační systémy budov
16 Zkouška zabezpečení proti sabotáži ČSN EN 50131-1 ed. 2, kap. 8, čl. 8.7 I&HAS - všechny části
17 Zkouška detektoru kovu NIJ STANDARD-0602.01, kap. 3, 4 a 5
NIJ STANDARD-0601.02, kap. 3, 4 a 5
Detektory kovů
18 Zkouška suchým teplem (provozní, odolnostní) ČSN EN 50130-5 ed. 2, kap. 8 a 9
ČSN EN 60068-2-2
I&HAS - všechny části
19 Zkouška chladem (provozní) ČSN EN 50130-5 ed. 2, kap. 10
ČSN EN 60068-2-1 ed. 2
I&HAS - všechny části
20 Zkouška odolnosti proti změnám teploty (provozní) ČSN EN 50130-5 ed. 2, kap. 11
ČSN EN 60068-2-14 ed. 2
I&HAS - všechny části
21 Zkouška vlhkým teplem, konstantní (provozní) ČSN EN 50130-5 ed. 2, kap. 12
ČSN EN 60068-2-78 ed. 2
I&HAS - všechny části
22 Zkouška vlhkým teplem, konstantní (odolnostní) ČSN EN 50130-5 ed. 2, kap. 13
ČSN EN 60068-2-78 ed. 2
I&HAS - všechny části
23 Zkouška vlhkým teplem, cyklické (provozní) ČSN EN 50130-5 ed. 2, kap. 14
ČSN EN 60068-2-30 ed. 2
I&HAS - všechny části
24 Zkouška vlhkým teplem, cyklické (odolnostní) ČSN EN 50130-5 ed. 2, kap. 15
ČSN EN 60068-2-30 ed. 2
I&HAS - všechny části
25 Zkouška volným pádem (provozní) ČSN EN 50130-5 ed. 2, kap. 21
ČSN EN 60068-2-31
I&HAS - všechny části
26 Zkouška úderem (provozní) ČSN EN 50130-5 ed. 2, kap. 20
ČSN EN 60068-2-75 ed. 2
I&HAS - všechny části
27 Zkouška odolnosti proti krátkodobým poklesům a výpadkům síťového napájecího napětí ČSN EN 50130-4 ed. 2, kap. 8
ČSN EN 61000-4-11 ed. 2
I&HAS - všechny části
28 Zkouška odolnosti proti elektrostatickým výbojům ČSN EN 50130-4 ed. 2, kap. 9
ČSN EN 61000-4-2 ed. 2
I&HAS - všechny části
29 Zkouška odolnosti proti rychlým přechodovým dějům ČSN EN 50130-4 ed. 2, kap. 12
ČSN EN 61000-4-4 ed. 3
I&HAS - všechny části
30 Zkouška funkce při změnách síťového napájecího napětí ČSN EN 50130-4 ed. 2, kap. 7 I&HAS - všechny části
31 Zkouška odolnosti proti rázovým impulsům ČSN EN 50130-4 ed. 2, kap. 13
ČSN EN 61000-4-5 ed.3
I&HAS - všechny části
32 Měření rušivého napětí na síťových a telekomunikačních vstupech/výstupech ČSN EN 55032 ed. 2, kap. 6
ČSN EN 61000-6-3 ed. 2
I&HAS - všechny části
33* Měření rušivého pole ČSN EN 55032 ed. 2, kap. 6
ČSN EN 61000-6-3 ed. 2
I&HAS - všechny části
34 Zkouška rušení indukované vysokofrekvenčními elektromagnetickými poli ČSN EN 50130-4 ed.2, kap. 11
ČSN EN 61000-4-6 ed.4
I&HAS - všechny části
35* Zkouška vnějšího perimetru zabezpečovacích systémů ČSN CLC/TS 50661-1 I&HAS – perimetrické systémy
36-42 neobsazeno
43 Kontrola značení výrobku a průvodní dokumentace ČSN EN 50131-1 ed. 2
kap. 14 a 15
I&HAS - všechny části

PZTS - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy
I&HAS - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (Intrusion and Hold-up Alarm Systems) - Napájecí zdroj (Power Supply)
PS - Napájecí zdroj (Power Supply)
WD - Výstražná zařízení (Warning Device)
ZVB - Zámek s vysokou bezpečností (High Security Lock (HSL)
NIJ - Národní institute spravedlnosti (National Institute of Justice)
EACS - Elektronické systémy kontroly vstupu (Electronic access control systems)
ANSI/SIA DC - Předpis Asociace bezpečnostního průmyslu USA (SIA) pro komunikaci po datových sítích - Události přenášené Internet protokolem
AIBD - Aktivní detektor s infračervenými paprsky (Active infrared beam detector)
ALDDR - Aktivní laserový detektor citlivý na difuzní odraz (Active Laser Detector Responsive to Diffuse Reflection)

* v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou

Zde je uvedena kopie Přílohy o osvědčení. Kliknutí na si kopii stáhnete.