Seznam zkoušek

Pořadové číslo Přesný název zkušebního postupu/metody Identifikace zkušebního postupu/metody Předmět zkoušky
1. Základní funkční zkouška ústředen EZS ČSN EN 50131-1, Změna Z1,část NM., zkoušky NM. 6, ČSN P CLC/TS 50131-3
Zařízení

EZS – ústředny

1.1. Kontrola zajišťovacích obvodů a ochrany proti sabotáži ČSN EN 50131-1, kap. 8, čl. 8.7, Změna Z1, část NM. 4 a NM. 6
Zařízení

EZS – ústředny

1.2. Kontrola vstupů ústředen, popřípadě expandérů vstupních obvodů ústředen ČSN EN 50131-1, Změna Z1, část NM. 3 a NM. 6
Zařízení

EZS – ústředny

1.3. Kontrola rozsahu rozvážení zakončovacích odporů vstupních smyček (EOL) – monitorování propojení ČSN EN 50131-1, Změna Z1, část NM. 3 a NM. 6
Zařízení

EZS – ústředny

1.4. Kontrola komunikace po sběrnici ČSN EN 50131-1, kap. 8, čl. 8.8 až 8.8.1.2
Zařízení

EZS – ústředny

1.5. Kontrola odolnosti vstupů proti rušivým vlivům ČSN EN 50130-4, kap.12. a 13
Zařízení

EZS – ústředny

1.6. Kontrola výstupů ústředny a reakce na přerušení vedení k signalizačním, záznamovým a přenosovým prostředkům ČSN EN 50131-1, kap. 8, čl. 8.8.1.2 až 8.8.1.5
Zařízení

EZS – ústředny

1.7. Kontrola komunikace s výstupními moduly pro záznamová a přenosová zařízení ČSN EN 50131-1, kap. 7, čl. 7.4.2
Zařízení

EZS – Ústředny

1.8. Kontrola dalších výstupů, zejména pro počítač, tiskárnu nebo jiná záznamová média ČSN EN 50131-1, kap. 8, čl. 8.10Změna Z1, část NM. 3 a NM. 6
Zařízení

EZS – ústředny

1.9. Kontrola odolnosti výstupů proti přetížení a zkratům v mezích zaručených výrobcem ČSN EN 50131-1, kap. 8
Zařízení

EZS – ústředny

1.10. Kontrola automatického nulování ústředny, nezávislost ČSN EN 50131-1, kap. 8, čl. 8.3.4, Změna Z 1, část NM., čl. NM.6.1
Zařízení

EZS – ústředny

1.11. Kontrola přístupu k ovládání a programování, kontrola funkce přístupových kódů pro ovládání a programování ČSN EN 50131-1, kap. 8, čl. 8.3.1 až 8.3.8, Změna Z1, část NM., čl. NM.1.2 1.2
Zařízení

EZS – ústředny

Pořadové číslo Přesný název zkušebního postupu/metody Identifikace zkušebního postupu/metody Předmět zkoušky
1.12. Kontrola dalších funkcí ústředny dle programovacího manuálu, zejména přiřazení funkcí jednotlivým smyčkám a status systému ČSN EN 50131-1, Změna Z1,část NM
Zařízení

EZS – ústředny

1.13. Kontrola akustické a optické signalizace událostí na ústředně ČSN EN 50131-1, Změna Z1, část NM
Zařízení

EZS – ústředny

1.14. Kontrola přechodu ze základního na náhradní napájecí zdroj a naopak ČSN EN 50131-1, Změna Z1, část NM.5
Zařízení

EZS – ústředny

1.15. Kontrola záznamu událostí do paměti ústředny ČSN EN 50131-1, kap. 8, čl. 8.10
Zařízení

EZS – ústředny

2. Základní funkční zkouška čidel infrapasivních, mikrovlnných a kombinovaných ČSN EN 50131-1, Změna Z1, část NB., NC., ND. a NE., zkoušky NB. 5, CLC/TS 50131-2-2 Zařízení EZS – čidla
3. Základní funkční zkouška čidel otevření ČSN EN 50131-1, Změna Z1, část NF, CLC/TS 50131-2-6 Zařízení EZS – čidla
4. Základní funkční zkouška čidel rozbití skla ČSN EN 50131-1, Změna Z1, část NG Zařízení EZS – čidla
5. Základní funkční zkouška čidel otřesových (vibračních) ČSN EN 50131-1, Změna Z1, část NH Zařízení EZS – čidla
6. Základní funkční zkouška čidel směrových (závory) ČSN EN 50131-1, Změna Z1, část NJ Zařízení EZS – čidla
7. Základní funkční zkouška výstražných zařízení a optické signalizace ČSN EN 50131-1, Změna Z1, část NN Zařízení EZS – sirény a majáky
8. Základní funkční zkouška bezdrátových zabezpečovacích systémů a pultů centralizované ochrany (PCO) ČSN EN 50131-1, Změna Z1, část NP. a NR.,ČSN EN 50136-1-1, ČSN EN 50136-2-1, kap. 6, ČSN EN 50136-2-2, kap. 6, ČSN EN 50136-2-3, kap. 6 Zařízení EZS – PCO
9. Základní funkční zkouška systémů kontroly vstupů, propouštěcích zámků a zámků s vysokou bezpečností ČSN EN 50133-1, kap. 6ČSN P 16 5110 Zařízení EZS – vstupní systémy
10. Základní funkční zkouška videosystémů integrovaných do systémů EZS ČSN EN 50132-7, ČSN EN 50132-2-1, ČSN EN 50132-4-1 Zařízení EZS – CCTV
11. Základní funkční zkouška tísňových hlásičů a instalačních prostředků (rozvodné krabice, kryty apod.) ČSN EN 50134-2, ČSN EN 50131-1, Změna Z1, část NK Zařízení EZS – hlásiče rozvody
Pořadové číslo Přesný název zkušebního postupu/metody Identifikace zkušebního postupu/metody Předmět zkoušky
12. Základní funkční zkouška autoalarmů a imobilizérů EHK 97 Zařízení EZS – imob. a autoalarmy
13. Zkouška zpoždění zapnutí ČSN EN 50131-1, Změna Z1, část NB., čl. NB. 2.2.2 Zařízení EZS – čidla
14. Zkouška funkce v rozsahu tolerance napájecího napětí a stav čidel mimo rozsah napájecího napětí ČSN EN 50131-1, Změna Z1, část NB., čl. NB. 3.5 Zařízení EZS – všechny části
15. Zkouška reverzním napájením, stavu čidel při ztrátě napájecího napětí a pomalý vzrůst napájecího napětí Zkušební postup č. 01/2004 (prEN 50131-2-1 čl. 9.8.4) Zařízení EZS – čidla
16. Zkouška na skokové změny napájecího napětí ČSN EN 50131-1, Změna Z1, část NB., čl. NB. 3.5 a NB.3.6 Zařízení EZS – čidla
17. Zkouška zvlněným napájecím napětím ČSN EN 50131-1, Změna Z1, část NB., čl. NB. 3.5 a NB.3.6 Zařízení EZS – čidla
18. Zkouška pokrytí uvnitř detekčního pole ČSN EN 50131-1, Změna Z1, část NB., čl. NB. 5.2.3 Zařízení EZS – čidla
9. Zkouška pro stanovení hranice detekce čidel a zkouška detekce uvnitř detekčního pole ČSN EN 50131-1, Změna Z1, část NB., čl. NB.5.2.2 Zařízení EZS – čidla
20. Zkouška detekce v blízkosti čidla ČSN EN 50131-1, Změna Z1, část NB., čl. NB. 5.2.4 Zařízení EZS – čidla
21. Zkouška odezvy na přerušovaný pohyb ČSN EN 50131-1, Změna Z1, část NB., čl. NB. 5.2.6 Zařízení EZS – čidla
22. Zkouška detekce velkou rychlostí ČSN EN 50131-1, Změna Z1, část NB., čl. NB. 5.2.5 Zařízení EZS – čidla
23. Zkouška zabezpečení proti sabotáži ČSN EN 50131-1, kap. 8, čl. 8.7, Změna Z1, část NB., čl. NB. 2.4 Zařízení EZS – všechny části
24. Zkouška změny orientace krytu ČSN EN 50131-1, kap. 8, čl. 8.7. Změna Z1, část NB. čl. NB.2.4 zkouška NB.5.4.1, ČAP P 131-2-2, čl. 7.2 Zařízení EZS – čidla
25. Zkouška zakrytí průzoru ČSN EN 50131-1, kap. 8. čl. 8.7, Změna Z1, část NB., čl. NB. 2.4, zkouška NB. 5.4.2 Zařízení EZS – čidla
26. Zkouška odolnosti proti magnetickému poli ČSN EN 50131-1, kap. 8, čl. 8.7, Změna Z1, část NB., čl. NB. 2.4.6 Zařízení EZS – čidla
27. Zkouška odolnosti proti vzájemnému rušení ČSN EN 50131-1, Změna Z1, část ND., čl. ND.1.1 a NJ., čl. NJ. 1.2 Zařízení EZS – čidla
Pořadové číslo Přesný název zkušebního postupu/metody Identifikace zkušebního postupu/metody Předmět zkoušky
28. Zkouška odolnosti prostorových čidel proti vlivům proudění vzduchu ČSN EN 50131-1, Změna Z1, část NB., čl. NB. 2.3.2, zkouška NB. 5.5.1 Zařízení EZS – čidla
29. Zkouška odolnosti prostorových čidel proti viditelnému světlu a světlu blízkému infračervenému záření ČSN EN 50131-1, Změna Z1, část NB., čl. NB. 2.3.3, zkouška NB. 5.5.2 Zařízení EZS – čidla
30. Zkouška odolnosti prostorových čidel proti působení světla zářivek ČSN EN 50131-1, Změna Z1, část NB., čl. NB. 2.3.4, zkouška NB. 5.5.3 Zařízení EZS – čidla
31. Zkouška reakce prostorových čidel na pohyb malých zvířat ČSN EN 50131-1, Změna Z1, část NB., čl. NB. 2.3.5, zkouška NB. 5.5.4 Zařízení EZS – čidla
32. Zkouška suchým teplem (provozní, odolnostní) ČSN EN 50130-5, kap. 8 a 9ČSN EN 60068-2-2 + A1 EZS – všechny části
33. Zkouška chladem (provozní) ČSN EN 50130-5, kap. 10ČSN EN 60068-2-1 + A1 EZS – všechny části
34. Zkouška odolnosti proti změnám teploty (provozní) ČSN EN 50130-5, kap. 11ČSN EN 60068-2-14 EZS – všechny části
35. Zkouška odolnosti proti krátkodobým poklesům a výpadkům síťového napájecího napětí ČSN EN 50130-4, kap. 8ČSN EN 61000-4-11 EZS – všechny části
36. Zkouška odolnosti proti elektrostatickým výbojům ČSN EN 50130-4, kap. 9ČSN EN 61000-4-2 EZS – všechny části
37. Zkouška odolnosti proti rychlým přechodovým dějům ČSN EN 50130-4, kap. 12ČSN EN 61000-4-4 EZS – všechny části
38. Zkouška funkce při změnách síťového napájecího napětí ČSN EN 50130-4, kap. 7 EZS – všechny části
39. Zkouška odolnosti proti rázovým impulsům ČSN EN 50130-4, kap. 13ČSN EN 61000-4-5 EZS – všechny části
40. Měření rušivého napětí na síťových a telekomunikačních vstupech/výstupech ČSN EN 55022, kap. 8, 9 EZS – všechny části
41. Měření rušivého pole ČSN EN 55022, kap. 10 EZS – všechny části
42. Kontrola průvodní dokumentace ČSN EN 50131-6, kap. 8, čl. 8.2.1, ČSN 50131-1, kap. 14 EZS – všechny části
43. Kontrola značení výrobku ČSN EN 50131-6, kap. 8, čl. 8.2.2, ČSN EN 50131-1 kap. 15 EZS – všechny části
Pořadové číslo Přesný název zkušebního postupu/metody Identifikace zkušebního postupu/metody Předmět zkoušky
44. Zkouška maximálním zatížením ČSN EN 50131-6, kap. 8, čl. 8.2.3 EZS – napájecí zdroje
45. Zkouška postupnou změnou zátěže ČSN EN 50131-6, kap. 8, čl. 8.2.4 EZS – napájecí zdroje
46. Zkouška skokovou změnou zátěže ČSN EN 50131-6, kap.8, čl. 8.2.5 EZS – napájecí zdroje
47. Zkouška při zkratu ČSN EN 50131-6, kap. 8, čl. 8.2.6, EZS – napájecí zdroje
48. Zkouška přetížením ČSN EN 50131-6, kap. 8, čl. 8.2.7 EZS – napájecí zdroje
49. Zkouška při nabíjení ČSN EN 50131-6, kap. 8, čl. 8.2.8 EZS – napájecí zdroje
50. Zkouška udržování kapacity záložního zdroje ČSN EN 50131-6,kap. 8, čl. 8.2.9 EZS – napájecí zdroje
51. Zkouška zvlnění ČSN EN 50131-6, kap. 8, čl. 8.2.10 EZS – napájecí zdroje
52. Zkouška při poruše vnějšího zdroje energie ČSN EN 50131-6, kap. 8, čl. 8.2.11 EZS – napájecí zdroje
53. Zkouška při poruše záložního zdroje ČSN EN 50131-6, kap. 8, čl. 8.2.12 EZS – napájecí zdroje
54. Zkouška při nízkém napětí záložního zdroje ČSN EN 50131-6, kap. 8, čl. 8.2.13 EZS – napájecí zdroje
55. Zkouška při nízkém výstupním napětí ČSN EN 50131-6, kap. 8, čl. 8.2.14 EZS – napájecí zdroje
56. Zkouška při vysokém výstupním napětí ČSN EN 50131-6, kap. 8, čl. 8.2.15 EZS – napájecí zdroje
57. Zkouška ochrany proti hlubokému vybití ČSN EN 50131-6, kap. 8, čl. 8.2.16 EZS – napájecí zdroje
58. Zkouška ochrany proti sabotáži ČSN EN 50131-6, kap. 8, čl. 8.2.17 EZS – napájecí zdroje
Pořadové číslo Přesný název zkušebního postupu/metody Identifikace zkušebního postupu/metody Předmět zkoušky
59. Zkouška detekce sabotáže ČSN EN 50131-6, kap. 8, čl. 8.2.18 EZS – napájecí zdroje
60. Zkouška vlhkým teplem , konstantní (provozní) ČSN EN 50130-5 kap. 12ČSN EN 60068-2-56 Zařízení EZS
61. Zkouška vlhkým teplem, konstantní (odolnostní) ČSN EN 50130-5 kap. 13ČSN EN 60068-2-56 Zařízení EZS
62. Zkouška vlhkým teplem, cyklická (provozní) ČSN EN 50130-5 kap. 14ČSN EN 60068-2-30 Zařízení EZS
63. Zkouška vlhkým teplem, cyklická (odolností) ČSN EN 50130-5 kap. 15ČSN EN 60068-2-30 Zařízení EZS
64. Zkouška volným pádem (provozní) ČSN EN 50130-5 kap. 21ČSN IEC 68-2-32 Zařízení EZS
65. Ráz (provozní) ČSN EN 50130-5 kap. 20 Zařízení EZS
* 80 Zkouška odolnosti proti vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému poli a rušení indukované VF poli ČSN EN 50130-4, kap. 10 a 11 Zařízení EZS
* 81 Zkouška odolnosti proti sinusovým vibracím (provozní) ČSN EN 50130-5, kap. 22 Zařízení EZS
* 82 Vniknutí vody (provozní) ČSN EN 60068-2-18, ČSN EN 50130-5, kap. 16 Zařízení EZS
* 83 Zkouška průchozích detektorů kovových předmětů NILECJ-SDT-0601.00, NIS-STD-0601.01, ČSN EN 50131-1 Zařízení EZS
* 84 Zkouška zařízení pro znehodnocování písemností a záznamových médií Vlastní zkušební metoda Zařízení EZS

 

Vysvětlivky:

    • EZS – Elektrické zabezpečovací systémy
    • PCO – Pult centralizované ochrany
    • CCTV – Uzavřený televizní systém
    • EHK – Evropská hospodářská komise

* neakreditované zkoušky