Certifikace výrobků

Naše společnost spolupracuje s akreditovaným certifikačním orgánem č. 3025 společnosti TREZOR TEST s r.o., jehož činností je certifikace poplachových systémů a mechanických zábranných systémů.

Certifikace výrobku je prostředkem poskytujícím nezávislé ubezpečení třetí stranou, že výrobek vyhovuje specifikovaným normám a jiným normativním dokumentům. Certifikované výrobky jsou plně způsobilé plnit požadovanou funkci jako užitečnou a smysluplnou službu. Bez průkazu kvality není výrobek plnohodnotný. Certifikace je hlavní zbraní ekonomické soutěže a základní podmínkou obchodní úspěšnosti výrobku.

Více informací naleznete na www.trezortest.cz , kde je rovněž přihláška k certifikaci a seznam certifikovaných výrobků PS-EZS.