Naše práce

ROZSAH NAŠICH SLUŽEB

Naše akreditace prokazuje, že zkušební laboratoř je personálně i technicky způsobilá objektivně a nezávisle provádět akreditované zkoušky na těchto zařízení PS – EZS.

 • Ústředny všech kapacitních velikostí včetně rozšiřovacích modulů
 • Čidla infrapasivní, mikrovlnná, kapacitní, kontaktní, otřesová, čidla rozbití skla, duální čidla, perimetry
 • Poplachové přenosové systémy, videosystémy integrované do PS – EZS, systémy pro kontrolu vstupu, kódové a propouštěcí zámky, bezdrátové systémy, komunikátory
 • Akustická a optická signalizační zařízení pro vnitřní a vnější použití, tísňové hlásiče, ochrana rozvodů
 • Prostředky pro přepravu cenností, prostředky osobní ochrany, napájecí zdroje, akumulátory, akustické měřiče

ČINNOST ZKUŠEBNÍ LABORATOŘE … více zde

CERTIFIKACE VÝROBKŮ … více zde

Zkoušky jsou prováděny podle zkušebních metod a pracovních postupů stanovených v příslušných technických normách, jejichž použití bylo schváleno ČIA, o.p.s.

Zkouškami je ověřována spolehlivá funkčnost zařízení PS – EZS v rozsahu náročných provozních podmínek, dodržování úrovně parametrů udávaných výrobcem a odolnost zařízení proti rušivým vlivům, které se mohou vyskytovat a způsobit nespolehlivou funkčnost celého poplachového systému.

V rámci akreditace je zkušební laboratoř způsobilá provádět na zařízení PS – EZS následující zkoušky:

 • Základní funkční zkoušky zařízení PS – EZS
 • Zkoušky vymezení citlivosti čidel
 • Zkoušky funkce v rozsahu napájecího napětí
 • Zkoušky odolnosti
 • Zkoušky napájecích zdrojů
 • Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Podrobný seznam zkoušek naleznete zde …..