Kdo jsme

Naše společnost TESTALARM Praha s r.o. je soukromá firma založená předními českými odborníky, která je schopna Vám poskytnout komplexní služby v oblasti elektrické zabezpečovací signalizace

Naše společnost vznikla po ukončení zkušebních činností Policie ČR v dubnu 1996, kdy zřídila zkušebnu EZS, převzala tyto činnosti od PČR a podstatně rozšířila sortiment zkoušek.

Činnost společnosti je založena na úspěšné akreditaci Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. www.cai.cz dle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Naše akreditace prokazuje, že zkušební laboratoř je odborně způsobilá objektivně a nezávisle vykonávat zkoušky v předmětu akreditace.

Naše společnost TESTALARM Praha s r.o. je pověřená NÁRODNÍM BEZPEČNOSTNÍM ÚŘADEM ČESKÉ REPUBLIKY www.nbu.cz podle & 50 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, POVĚŘENÍM č. 0042 k vystavování posudků k ověření způsobilosti technického prostředku, určených pro ochranu utajovaných skutečností v rozsahu vymezeném akreditací.

Naše společnost je také členy TNK 124 a Asociace Grémium Alarm.