• Certifikaty

  OsvědčeníTestalarm
  Osvědčení o akreditaciTestalarm

  Rozsah našich služeb

  • Ústředny všech kapacitních velikostí včetně rozšiřovacích modulů
  • Čidla infrapasivní, mikrovlnná, kapacitní, kontaktní, otřesová, čidla rozbití skla, duální čidla, perimetry
  • Poplachové přenosové systémy, videosystémy integrované do PS - EZS, systémy pro kontrolu vstupu, kódové a propouštěcí zámky, bezdrátové systémy, komunikátory
  • Akustická a optická signalizační zařízení pro vnitřní a vnější použití, tísňové hlásiče, ochrana rozvodů
  • Prostředky pro přepravu cenností, prostředky osobní ochrany, napájecí zdroje, akumulátory, akustické měřiče

  » Kompletní rozsah služeb najdete zde

TestAlarm spol. s r.o.

PROFIL FIRMY – KDO JSME

Naše společnost TESTALARM Praha spol. s r.o. je soukromá firma založená předními českými odborníky, která je schopna Vám poskytnout komplexní služby v oblasti elektrické zabezpečovací signalizace. Naše společnost vznikla po ukončení zkušebních činností Policie ČR v dubnu 1996, kdy zřídila zkušebnu EZS , převzala tyto činnosti od PČR a podstatně rozšířila sortiment zkoušek. Činnost společnosti je založena na úspěšné akreditaci Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. www.cai.cz dle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Naše akreditace prokazuje, že zkušební laboratoř je odborně způsobilá objektivně a nezávisle vykonávat zkoušky v předmětu akreditace.

Naše společnost TESTALARM Praha s r.o. je pověřená NÁRODNÍM BEZPEČNOSTNÍM ÚŘADEM ČESKÉ REPUBLIKY www.nbu.cz podle & 50 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, POVĚŘENÍM č. 0042 k vystavování posudků k ověření způsobilosti technického prostředku, určených pro ochranu utajovaných skutečností v rozsahu vymezeném akreditací.


Naše společnost je také členem TNK 124 a Asociace Grémium Alarm.


TestAlarm Praha spol. s r.o.